Ahmad Fadli KC : 04.2009 : Nikmat Yang Paling Padat (Uncategorized)

“Segala yang dihasrat

tapi tak dapat

adalah nikmat

yang paling padat”

A Samad Said